Bee Sweetiee

Bee Sweetiee

United States

 • Lifestyle
 • Food
 • Beauty
Xin Chào! Hi LOVE! I'm Bee . Vietnamese . Living in US . Love fashion, beauty, food, vlog and lifestyle . Love to try new things around the world to share with you guys my honest thought and opinion in my video.
 • 292K
 • 18K
 • 16K
 • 2.6K
 • GIVEAWAY YESSTYLE 1. LIKE Video 2. SUBSCRIBE Channel của BeeSweetiee 3. FOLLOW Instagram @beesweetiee and @YesStyleInfluencers 4. COMMENT your favourite Korean Beauty items - Comment chia sẻ m...
  10 months ago
  • favorite448
  • forum77
  • sync--
 • *Living in USA* Cuộc Sống Mỹ Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https:/...
  10 months ago
  • favorite212
  • forum13
  • sync--
 • *Living in USA* Cuộc Sống Mỹ Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https:/...
  10 months ago
  • favorite237
  • forum31
  • sync--
 • *Living in USA* Cuộc Sống Mỹ Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https:/...
  10 months ago
  • favorite231
  • forum21
  • sync--
 • *Living in USA* Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/w...
  10 months ago
  • favorite323
  • forum23
  • sync--
 • *Living in USA* Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/w...
  11 months ago
  • favorite244
  • forum11
  • sync--
 • *Living in USA* Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/w...
  11 months ago
  • favorite220
  • forum22
  • sync--
 • *Living in USA* Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/w...
  11 months ago
  • favorite355
  • forum29
  • sync--
 • *Living in USA* Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/w...
  11 months ago
  • favorite226
  • forum14
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  11 months ago
  • favorite304
  • forum15
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  11 months ago
  • favorite286
  • forum21
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 11/26/2021
  • favorite272
  • forum21
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 11/23/2021
  • favorite234
  • forum12
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook Page: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR...
  on 11/19/2021
  • favorite319
  • forum27
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 10/15/2021
  • favorite340
  • forum30
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 9/30/2021
  • favorite400
  • forum37
  • sync--
 • ❤️In love with bag from @teddy_blake 🤪
  on 9/26/2021
  • favorite344
  • forum3
  • sync--
 • on 9/25/2021
  • favorite237
  • forum2
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 9/24/2021
  • favorite376
  • forum32
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 9/17/2021
  • favorite455
  • forum55
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 9/8/2021
  • favorite820
  • forum72
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/31/2021
  • favorite542
  • forum76
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/27/2021
  • favorite345
  • forum31
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/20/2021
  • favorite650
  • forum37
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/13/2021
  • favorite475
  • forum45
  • sync--
 • Bạn đang làm gì 🤪
  on 8/8/2021
  • favorite365
  • forum13
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/8/2021
  • favorite322
  • forum22
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 8/6/2021
  • favorite439
  • forum28
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 7/31/2021
  • favorite470
  • forum22
  • sync--
 • #selflove @nailaddict_la
  on 7/24/2021
  • favorite108
  • forum0
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 7/23/2021
  • favorite647
  • forum54
  • sync--
 • 📍Grater Grilled Cheese Lobster Mac N 🧀
  on 7/18/2021
  • favorite91
  • forum1
  • sync--
 • 📍Dragonfly Tea Bar Chỗ này nước uống okie nè! Đóng cửa 1am nên ai thích đi đêm thì ghé đây kaka! Ai thích học bài làm bài mà sợ cô đơn thì vào đây, chill c...
  on 7/18/2021
  • favorite141
  • forum0
  • sync--
 • 📍Tsane TBar Quán trà sữa phong cách kiểu như night club sống ảo! Chưa đủ tuổi đi club, đi bar thì vào đây uống trà sữa thôi nè 😂
  on 7/17/2021
  • favorite215
  • forum2
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 7/17/2021
  • favorite328
  • forum29
  • sync--
 • Giveaway YesStyle 15th Birthday $50 Coupon - 2 Winners 1. LIKE Video 2. SUBSCRIBE Channel của BeeSweetiee 3. FOLLOW Instagram @beesweetiee and @YesStyle 4. COMMENT what you like to try from YesS...
  on 7/10/2021
  • favorite618
  • forum157
  • sync--
 • Happy 4th of July
  on 7/4/2021
  • favorite236
  • forum5
  • sync--
 • on 7/3/2021
  • favorite295
  • forum0
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 7/2/2021
  • favorite350
  • forum42
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 6/25/2021
  • favorite381
  • forum49
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 6/19/2021
  • favorite344
  • forum35
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 6/12/2021
  • favorite379
  • forum33
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 6/5/2021
  • favorite363
  • forum34
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 5/29/2021
  • favorite361
  • forum32
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 5/22/2021
  • favorite478
  • forum17
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 5/15/2021
  • favorite317
  • forum17
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 5/8/2021
  • favorite439
  • forum19
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee PR inqu...
  on 4/30/2021
  • favorite336
  • forum27
  • sync--
 • Follow Bee: Instagram: @beesweetiee https://instagram.com/beesweetiee/ Facebook: Bee Sweetiee https://www.facebook.com/beesweetiee Facebook: Quynh Bee https://www.facebook.com/wuynhbee Email: ...
  on 4/24/2021
  • favorite363
  • forum29
  • sync--

Similar Influencers